Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > e-sprawozdania finasowe (JPK_SF)

Drukuj

e-sprawozdania finasowe (JPK_SF)

Na potrzeby edytora e-sprawozdań finansowych (JPK_SF) należy skonfigurować zaporę sieciową, aby umożliwiała komunikację ze stronami:

http://www.gov.pl
na porcie: 80

http://crd.gov.pl
na porcie: 80