Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Biała Lista podatników VAT

Drukuj

Biała Lista podatników VAT

Na potrzeby mechanizmu weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej należy skonfigurować zaporę sieciową, aby umożliwiała komunikację ze stroną:

https://wl-api.mf.gov.pl

na porcie 443.

 

Plik płaski

Alternatywna metoda weryfikacji z "plikiem płaskim" odbywa się za pośrednictwem serwisu Symfonia pod adresem:

https://kas.symfonia.pl/

na porcie 443.