Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Okno Słowniki

Drukuj

Okno Słowniki

Kartoteka słowników jest wspólna dla wszystkich posiadanych przez użytkownika modułów systemu.

 

W lewej części okna Lista Słowników widoczny jest panel z przyciskami umożliwiającymi zarządzanie słownikami:

Dodaj - po wybraniu prawa strona okna przechodzi w tryb dodawania słownika, na zakładce Właściwości słownika,

Usuń - umożliwia usunięcie słownika z kartoteki,

Import - umożliwia importowanie słowników z pliku XML. Import może dotyczyć wybranych lub wszystkich słowników,

Eksport - umożliwia eksportowanie słowników do pliku XML. Eksport może dotyczyć wybranych lub wszystkich słowników,

Filtr - otwiera okno wyboru filtru wyświetlanej listy słowników: Aktywny, Edytowalny, Nazwa,

Kolumny - pozwala określi widoczność kolumn,

Zmień aktywność - przełącza pole Aktywny dla zaznaczonego słownika: Nieaktywne słowniki nie pojawiają się na listach,

Udostępnij - otwiera okno zarządzania prawami i poziomem udostępniania słowników dla poszczególnych użytkowników,

Skopiuj do schowka - kopiuje zaznaczenie do schowka systemu Windows,

Szukaj słownika - pole przeszukiwania listy słowników. Należy podać nazwę szukanego słownika oraz wybrać z rozwijanej listy kryteria, po jakich będzie prowadzone przeszukiwanie:

Skrót,

Nazwa,

Atrybut tekstowy,

Wartość atrybutu.

W polu tym można wpisywać dowolne wyrażenia, ponieważ przeszukiwanie następuje w dowolnym miejscu tekstu, a nie tylko od pierwszych liter szukanego wyrazu.

 

Kolumny, w których widoczne są istniejące słowniki określone są poprzez:

Nazwę słownika,

Aktywność.

 

Ponieważ szerokość listy słowników może być regulowana, to możliwe jest ukrycie się niektórych z opisywanych wyżej przycisków. Dostępne są one po wybraniu odpowiedniego przycisku na końcu paska narzędziowego.

 

Zawartość prawej części okna zmienia się, w zależności od wybranej przez użytkownika w dolnej części okna zakładki. Są to zakładki:

Właściwości słownika z atrybutami dodatkowymi,

Lista elementów z atrybutami dodatkowymi elementu.