Administracja z danymi firmy > Menu Firma > Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa

Drukuj

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa

Funkcja ta służy odtworzeniu danych z kopii bezpieczeństwa.

Dane można odtworzyć do już istniejącej firmy, lub do zupełnie nowej. W przypadku odtworzenia do istniejącej trzeba pamiętać, że dane już istniejące zostaną nadpisane i jest to działanie nieodwracalne. Firma oraz baza danych, do której będą odtworzone dane są wskazane. Wybierz plik z danymi do odtworzenia znajdujący się w domyślnym katalogu zapisu kopii serwera MS SQL. Następnie wpisz nazwę i hasło użytkownika posiadającego prawo do odtworzenia kopii na serwerze.

 

By skorzystać z opcji Odtworzenie kopii bezpieczeństwa użytkownik musi mieć nadane prawo Przywracanie kopii bezpieczeństwa.

 

Zobacz także:

Wykonaj kopię bezpieczeństwa