Strona startowa

Drukuj

Instalacja wielostanowiskowa

Klienci pracujący na wielu stanowiskach mogą pobrać i zainstalować komponent Symfonia Services umożliwiający synchronizację ustawień administracyjnych na podłączonych do niego stanowiskach. Zamiennie używana jest także nazwa Serwer Konfiguracji Globalnej.

 

Instalacja wielostanowiskowa programu Symfonia ERP Kadry i Płace >>

 

Symfonia Services zapewnia:

wspólne parametry połączeniowe baz danych,

synchronizację czasu,

logowanie błędów, ostrzeżeń i informacji dla użytkownika do plików .log,

pracę z MS DTC (jeśli usługa zostanie włączona),

synchronizację ustawień polityki haseł.

 

Instalację Symfonia ERP do pracy wielostanowiskowej obrazuje poniższy schemat.

 

img_instalacja_serp_01

 

1.        Instalacja Serwera SQL

Na komputerze pełniącym rolę serwera zainstaluj silnik bazy danych MS SQL.

 

Aby zainstalować Microsoft SQL 2016 Server Express z pominięciem instalacji Symfonia ERP:

1.W aplikacji startowej pakietu instalacyjnego wybierz Pobierz Microsoft SQL Server Express. Serwer SQL wymaga systemu 64 bitowego.

 

Instalator SQL przygotowany dla programów Symfonia, instaluje SQL Server Express w wersji 2016.

Ta wersja SQL nie wspiera instalacji na Windows 11.

 

img_instal_sql

 

2.Następnie uruchom pobrany instalator.

 

hmtoggle_plus1Uwagi do instalacji MS SQL 2016 w systemie Windows 10

 

3.Potwierdź licencję programu aby kontynuować.

4.Konto administratora serwera SQL tworzone jest z poświadczeniami użytkownika Windows wykonującego instalację. Dodatkowo na serwerze instalator dodaje użytkownika saSage przeznaczonego do obsługi kopii bezpieczeństwa. W oknie instalatora Konfiguracja konta administratora SQL wybierz:

Domyślna konfiguracja – dla użytkownika saSage utworzone zostanie domyślne hasło. Tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa nie będzie wymagało podania nazwy użytkownika i hasła.

Własne hasło dla użytkownika – wprowadź własne hasło dla użytkownika saSage. Tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa będzie wymagało podania nazwy użytkownika i hasła.

5.Przejście Dalej rozpocznie instalację serwera SQL.

 

Instalacja domyślna konfiguruje serwer SQL oraz Firewall Windows.  Serwer dostępny będzie pod nazwą: nazwa_komputera\sagepl.

 

2.        Instalacja Symfonia.Services

Symfonia.Services należy zainstalować na komputerze pełniącym rolę serwera.

1.W aplikacji startowej pakietu instalacyjnego wybierz Symfonia ERP, a następnie Instaluj Serwer Konfiguracji Globalnej.

img_instal_sss_serp

2.W oknach kreatora instalacji:

Zatwierdź warunki umowy licencyjnej.

Podaj katalog instalacji.

W oknie Konfiguracja globalna podaj port (domyślnie 32343), na którym prowadzona będzie komunikacja ze stanowiskami roboczymi.

img_instal_sss_serp_01

 

Instalator dodaje do zapory (firewalla) wyjątki:

„RPC” dla portu TCP 135,

„Sage_SymfoniaSrv_A_B” dla portu podanego przy instalacji.

 

3.        Instalacja Symfonia ERP i wprowadzenie parametrów Serwera Konfiguracji Globalnej

Zainstaluj Symfonia ERP na każdym stanowisku roboczym. W trakcie instalacji na oknie kreatora Konfiguracja globalna wprowadź adres serwera, na którym zainstalowano usługę Symfonia.Services oraz port, na którym została ona uruchomiona (domyślnie 32342).

img_konf_glob

 

Na stanowiskach roboczych nie instalujemy serwera SQL. Na oknie podsumowania instalacji kliknij Zakończ bez zaznaczania Zainstaluj serwer SQL.

 

hmtoggle_plus1Zmiana parametrów Serwera Konfiguracji Globalnej po instalacji