Dokumentacja techniczna > Dane osobowe w Symfonia ERP

Drukuj

Dane osobowe w Symfonia ERP

W związku z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w oparciu o rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 4 maja 2016 r. został przygotowany dokument opisujący zagadnienie danych osobowych w Symfonia ERP (Pakiet Profesjonalny):

 

Pobierz PDF: Dane osobowe - Symfonia ERP