Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Osoby - okno > Anonimizacja danych osobowych

Drukuj

Anonimizacja danych osobowych

Anonimizacja danych osobowych w systemie Symfonia ERP związana jest Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z 24 maja 2016 roku (w skrócie RODO).

 

Nie wszystkie dane mogą zostać zanonimizowane bezpośrednio po zgłoszeniu żądania usunięcia danych osobowych. Anonimizując dokumenty program sprawdza czy upłynął ustawowy okres ich przechowywania i jest to dla dokumentów:

podatkowych - 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

rozliczeniowe ZUS - 10 lat od daty przesłania do ZUS (anonimizacja deklaracji w Repozytorium Dokumentów wykonywana jest na żądanie użytkownika, program nie weryfikuje okresów przechowywania deklaracji),

dokumenty pracownicze - 50 lat od zakończenia pracy przez ubezpieczonego u danego płatnika.

 

Anonimizacji podlegają tylko dokumenty zaksięgowane. Dokumenty w buforze nie są anonimizowane i jednocześnie nie pozwalają zanonimizować osób z nimi powiązanych.

 

W module Handel:

w przypadku dokumentów powiązanych ze sobą, anonimizacja jest możliwa, gdy dla każdego z nich zakończył się okres przechowywania.

dokumenty zamówienia, oferty, zlecenia nie są anonimizowane jeśli nie ma do nich wystawionych żadnych innych dokumentów. Użytkownik musi sam zdecydować czy i kiedy takie dokumenty usunąć.

kontrakty sprzedaży i zakupu (wraz z powiązanymi z nimi zaliczkami) nie są anonimizowane jeżeli nie jest wypełniona data realizacji kontraktu.

 

Operacja anonimizacji jest nieodwracalna.

 

Zanonimizowanie osoby powiązanej z użytkownikiem systemu nie powoduje zmiany loginu i hasła użytkownika.

 

hmtoggle_plus1Wykluczenie osób z procesu anonimizacji

hmtoggle_plus1Konfiguracja daty granicznej dla anonimizacji dokumentów w module Finanse i Księgowość

hmtoggle_plus1Anonimizacja w modułach Administracja, Finanse i Księgowość, Handel, Środki Trwałe

hmtoggle_plus1Anonimizacja danych Contact Manager modułu Handel

hmtoggle_plus1Anonimizacja pracowników w programie Symfonia ERP Kadry i Płace

hmtoggle_plus1Anonimizacja deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych w Repozytorium Dokumentów

hmtoggle_plus1Status zleconych anonimizacji