Administracja z danymi firmy > Menu Firma > Wykonaj kopię bezpieczeństwa

Drukuj

Wykonaj kopię bezpieczeństwa

By skorzystać z opcji wykonania kopii bezpieczeństwa użytkownik musi mieć nadane prawo Wykonywanie kopii bezpieczeństwa.

 

Praca jednostanowiskowa (serwer SQL oraz moduł Administracja zainstalowane na jednym komputerze)

Konfiguracja kopii zapasowej nie jest wymagana, jeżeli SQL z bazą danych firmy zainstalowany jest na tym samym komputerze, co moduł Administracja wykonujący kopię bezpieczeństwa.

 

Aby utworzyć kopię bezpieczeństwa online lub zapisać ją w innym katalogu, użytkownik musi posiadać prawo dostępu do domyślnego katalogu, w którym serwer MS SQL tworzy kopie zapasowe.

 

Jeśli katalog zapisu nie został określony kopia zapisywana jest w katalogu domyślnym dla serwera SQL.

 

Praca wielostanowiskowa

Aby zapisać kopię bezpieczeństwa w innym katalogu niż domyślny katalog kopii bezpieczeństwa serwera SQL w przypadku, gdy moduł Admnistracja wykorzystywany jest na kilku stanowiskach lub zainstalowany został na innym komputerze niż serwer SQL, należy:

1.Udostępnić w sieci katalog, w którym zapisywane są kopie bezpieczeństwa serwera SQL. Użytkownik windows wykonujący kopię bezpieczeństwa powinien mieć prawo zapisu w udostępnionym katalogu.

2.Wprowadzić w ustawieniach kopii bezpieczeństwa nazwę udziału sieciowego, pod którym znajduje się udostępniony wcześniej katalog.

 

img_kopia_bezp_01

 

Katalog sieciowy, w którym MS SQL Serwer zapisuje kopie bezpieczeństwa oznacza, ścieżkę sieciową wskazującą na udostępniony katalog na serwerze baz danych, do których serwer zapisuje plik z kopią. W przypadku, jeżeli wpisana ścieżka sieciowa nie będzie wskazywała na udostępniony katalog z kopiami bezpieczeństwa serwera MS SQL kopia bezpieczeństwa zostanie wykonana, ale nie będzie możliwości skopiowania pliku wynikowego do innej lokalizacji.

 

3.Przed wykonaniem kopii w dialogu Kopia bezpieczeństwa:

po zaznaczeniu pola Przechowuj kopię bezpieczeństwa w katalogu lokalnym można wybrać dowolny katalog zapisu pliku.

po zaznaczeniu pola Przechowuj kopię bezpieczeństwa online w Sage Między Firmami można podać login i hasło konta w serwisie Między firmami, na którym będzie przechowywana kopia bezpieczeństwa.

img_kopia_bezp_02

 

Pole Katalog prezentuje ścieżkę dostępną wyłącznie z maszyny, na której uruchomiony jest MS SQL Serwer. Jest to miejsce, ustawiane w konfiguracji serwera SQL, do którego serwer wykonuje kopię zapasową.

 

Jeżeli po zakończonej konfiguracji występuje błąd z tworzeniem kopii bezpieczeństwa należy sprawdzić czy nie zostały zmienione uprawnienia do katalogu, do którego wykonywana jest kopia zapasowa. Można to zrobić za pomocą narzędzi dostarczanych z serwerem, przez próbę wykonania takiej kopii (np. MS SQL Management Studio, linia poleceń serwera MS SQL).

 

hmtoggle_plus1Przykładowa konfiguracja

 

Zobacz także:

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa

Ustawienia kopii bezpieczeństwa

Ustawienia kopii online