Strona startowa

Drukuj

Tworzenie bazy biura rachunkowego

Rozpoczynając pracę z Symfonia Asystent należy utworzyć bazę biura rachunkowego. W bazie tej przechowywane będą informacje o dołączonych firmach oraz użytkownikach i ich prawach dostępu.

 

Do utworzenia bazy biura rachunkowego w programie Symfonia Asystent wymagany jest dostęp do serwera MS SQL w wersji Express lub Standard.

Obraz płyty instalacyjnej darmowej wersji Serwera MS SQL Express można pobrać ze strony Symfonia Pobierz Program. Instalacja domyślna automatycznie: skonfiguruje serwer SQL, skonfiguruje Firewall Windows, utworzy konto administratora serwera SQL z poświadczeniami aktualnego użytkownika Windows. Serwer dostępny będzie pod nazwą: nazwa_komputera\sagepl.

 

Aby utworzyć nową bazę biura rachunkowego:

1.Z menu Firma wybierz polecenie Zarządzanie > Utwórz firmę.

2.W otwartym oknie wprowadź:

Nazwa – nazwa biura rachunkowego.

Skrót – skrócona nazwa biura rachunkowego.

NIP – numer NIP biura rachunkowego.

3.Kliknij przycisk Stwórz bazę.

4.W oknie Tworzenie nowej firmy w kolejnych krokach wprowadź parametry dla tworzonej bazy danych:

Krok 1Krok 1
Krok 2 z 7Krok 2
Krok 3 z 7Krok 3
Krok 4 z 7Krok 4
Krok 5 z 7Krok 5
Krok 6 z 7Krok 6
Krok 7 z 7Krok 7

 

Zobacz także:

Dołączanie bazy biura rachunkowego

Logowanie do biura rachunkowego