Praca z Asystentem > Dodawanie notatki

Drukuj

Dodawanie notatki

Aby wprowadzić notatkę dla dołączonej firmy:

1.Przejdź na panel Firma.

2.Podwójnie kliknij na firmie, dla której chcesz wprowadzić notatkę.

3.Wprowadź zmiany w polu Notatka.

4.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić zmiany.