Administracja > Definiowanie ścieżek do programów

Drukuj

Definiowanie ścieżek do programów

Program Symfonia Asystent do uruchomienia poszczególnych modułów wymaga wcześniejszego wskazania katalogów, w których zostały one zainstalowane.

 

Aby otworzyć okno konfiguracji ścieżek do uruchamianych modułów wybierz z menu Ustawienia polecenie Aplikacje.

 

Okno podzielone jest na zakładki dla oddzielnych linii produktów Symfonia. Na każdej z zakładek znajdują się definicje ścieżek dostępu do plików uruchamiających poszczególne programy.

 

Automatyczne wyszukiwanie

Aby automatycznie wyszukać aplikacje dla wybranej zakładki kliknij przycisk Wyszukaj nowe. Symfonia Asystent przeszuka system windows i automatycznie uzupełni ścieżki do zainstalowanych modułów. Jeśli w systemie zainstalowano więcej niż jedną wersję danego modułu należy sprawdzić czy wykryta automatycznie ścieżka dotyczy wersji, której chcemy używać. Wprowadzone zmiany zatwierdź klikając przycisk Zapisz.

 

W przypadku programów Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż) oraz Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż i magazyn) automatycznie wyszukiwanie podpowie plik amhm.exe uruchamiający program Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż i magazyn). Aby uruchamiać program Symfonia 2.0 Handel (sprzedaż) wskaż znajdujący się tym samym katalogu plik amfp.exe.

 

Modyfikacja ustawień

Aby zmienić ustawienie dla wybranego modułu:

1.Kliknij przycisk Wybierz.

2.Przejdź do katalogu, w którym moduł został zainstalowany.

3.Kliknij przycisk Otwórz.

4.Wprowadzone zmiany zatwierdź klikając przycisk Zapisz.