Program Sage Asystent wspiera w administrowaniu dostępem użytkowników w sytuacji, gdy pracują z wieloma firmami.

Sage Asystent zbiera w jednym miejscu zarządzanie prawami dostępu użytkowników do wszystkich wykorzystywanych firm oraz modułów Sage Symfonia oraz Sage Symfonia ERP.

 

Firma

Rozpoczęcie pracy

Instalacja

Tworzenie nowej bazy

Dołączanie istniejącej bazy

Logowanie do bazy

 

Pracownicy

Praca z programem

Zmiany w wersji

Logowanie do bazy Firmy

Definiowanie ścieżek do programów

Zmiana hasła użytkownika

Kalendarz

Dodawanie notatki

Generowanie JPK

Publikacja JPK w e-Audytor

 

Administacja

Administracja

Zarządzanie użytkownikami

Dane biura rachunkowego

Dane firmy i wprowadzanie licencji

Definiowanie ścieżek do modułów

Zarządzanie firmami

Definicja połączenia z e-Audytor

Konfiguracja komunikacji sieciowej