Administracja > Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa bazy danych MS SQL

Drukuj

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa bazy danych MS SQL

Obsługa tworzenia/odtwarzania kopii bezpieczeństwa bazy danych realizowana jest za pomocą narzędzi i mechanizmów bazy danych MS SQL.

 

Zalecamy, aby w przed odtworzeniem kopii bazy danych wylogować z firmy wszystkich użytkowników.

 

Odtworzenie kopii bazy danych

1.Uruchom program Microsoft Server SQL Management Studio (domyślnie w menu Start znajduje się w katalogu Microsoft SQL Server 2012).

2.W oknie logowania:

w polu Server type ustaw Database Engine.

w polu Server name podaj nazwę serwera SQL, na którym znajduje się baza, której kopię chcesz odtworzyć. Jeśli wykonana została instalacja domyślna serwera SQL wtedy będzie to: nazwa_komputera\sage.

w polu Authentication wybierz sposób uwierzytelnienia użytkownika. Jeśli wykonana została instalacja domyślna serwera SQL, wybierz Windows Authentication aby zalogować się z poświadczeniami użytkownika windows. Domyślnie dostęp administracyjny do bazy danych ma tylko użytkownik, który instalował Serwer SQL.

3.Kliknij przycisk Connect.

4.W panelu Object Explorer rozwiń katalog Databases.

5.Kliknij prawym przyciskiem na nazwie bazy danych, której kopię chcesz odtworzyć i wybierz polecenie Tasks > Restore > Database.

6.W oknie Restore Database w grupie ustawień Restore Plan zaznacz w kolumnie Restore, którą kopię chcesz odtworzyć.

7.Przejdź na stronę Options i zaznacz Overwrite the existing databse (WITH REPLACE).

8.Kliknij przycisk OK.

 

Odtwarzana kopia nadpisze dotychczasową zawartość bazy danych.

 

Odtworzenie kopii do nowej bazy

1.Uruchom program Microsoft Server SQL Management Studio (domyślnie w menu Start znajduje się w katalogu Microsoft SQL Server 2012).

2.W oknie logowania:

w polu Server type ustaw Database Engine.

w polu Server name podaj nazwę serwera SQL, na którym znajduje się baza, której kopię chcesz odtworzyć. Jeśli wykonana została instalacja domyślna serwera SQL wtedy będzie to: nazwa_komputera\sage.

w polu Authentication wybierz sposób uwierzytelnienia użytkownika. Jeśli wykonana została instalacja domyślna serwera SQL, wybierz Windows Authentication aby zalogować się z poświadczeniami użytkownika windows. Domyślnie dostęp administracyjny do bazy danych ma tylko użytkownik, który instalował Serwer SQL.

3.Kliknij przycisk Connect.

4.W panelu Object Explorer kliknij prawym przyciskiem katalog Databases i wybierz polecenie Restore Files and Filegroups.

5.W oknie Restore Files and Filegroups:

w polu To database podaj nazwę bazy danych do której odtworzona zostanie kopia. Podanie nazwy już istniejącej bazy

w grupie ustawień Source for restore zaznacz From device a następnie kliknij przycisk b_3dot_sql. W oknie Select backup devices kliknij przycisk Add i wskaż plik kopii bazy danych. Zatwierdź wprowadzone ustawienia przyciskiem OK.

na liście Select the backup plan for restore w kolumnie Restore, zaznacz którą kopię chcesz odtworzyć.

6.Przejdź na stronę Options i zaznacz Overwrite the existing databse (WITH REPLACE).

7.Kliknij przycisk OK.

 

Zawartość bazy, do której odtwarzana jest kopia zostanie nadpisana.

 

Więcej informacji o tworzeniu kopii bezpieczeństwa można znaleźć w dokumentacji Microsoft dla Serwera SQL.

 

Zobacz także:

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych MS SQL