Pracownik > Anonimizacja danych osobowych

Drukuj

Anonimizacja danych osobowych

Anonimizacja danych osobowych w programie Sage Kadry i Płace (oraz współpracującycm z nim systemem Sage Symfonia ERP) związana jest Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z 24 maja 2016 roku (w skrócie RODO).

 

W przypadku współpracy we wspólnej bazie z systemem Sage Symfonia ERP, anonimizacja wykonywana jest również dla danych wykorzystywanych we współpracujących w ten sposób modułach.

 

Nie wszystkie dane mogą zostać zanonimizowane bezpośrednio po zgłoszeniu żądania usunięcia danych osobowych. Anonimizując dokumenty program sprawdza czy upłynął ustawowy okres ich przechowywania i jest to dla dokumentów:

podatkowych - 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

rozliczeniowe ZUS - 10 lat od daty przesłania do ZUS (anonimizacja deklaracji w Repozytorium Dokumentów wykonywana jest na żądanie użytkownika, program nie weryfikuje okresów przechowywania deklaracji),

dokumenty pracownicze - 50 lat od zakończenia pracy przez ubezpieczonego u danego płatnika.

 

Operacja anonimizacji jest nieodwracalna. Po wykonaniu operacji nie ma możliwości odzyskania danych.

 

Zanonimizowanie osoby powiązanej z użytkownikiem systemu nie powoduje zmiany loginu i hasła użytkownika.

 

hmtoggle_plus1Wykluczenie osób z procesu anonimizacji

hmtoggle_plus1Anonimizacja pracowników w programie Sage Kadry i Płace

hmtoggle_plus1Statusy zleconych anonimizacji

hmtoggle_plus1Anonimizacja deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych w Repozytorium Dokumentów

 

Zobacz również:

Dane osobowe w programie